Certfierad -servicia2

 

Certifierad utbildare och återförsäljare av Servicia Medical

För att bli certifierad utbildare eller återförsäljare så måste flera viktiga kriterier uppfyllas. Servicia Medical är ett av de största företagen i Sverige när det gäller hjärtstartare och HLR utbildningar och vi vill hålla en hög standard på våra kurser, HLR instruktörer samt produktutbildningar.

 

Följer HLR Rådets riktlinjer

Vi har ett brett nätverk av HLR utbildare runt om i landet. För att bli utbildare åt Servicia Medical krävs att man är en utbildad Instruktör enligt HLR Rådets riktlinjer och att man har stor erfarenhet av att hålla utbildningar. Vi kontrollerar referenser och träffar alla utbildare så att vi säkerställer att de förutom erforderlig kompetens även har förmåga att lära ut på ett bra sätt.

 

Kopa Hjartstartare Hlr

 

Utvärderas kontinuerligt

När våra nya utbildare håller kurser så delas en kursutvärdering ut till alla deltagare. Dessa samlas sedan in och skickas till Servicia Medical för utvärdering samt uppföljning. Utvärderingen sker på ett antal punkter som graderas från 1-5, där det krävs ett betyg på i genomsnitt minst 4,0 för att bli en Serviciautbildare. De flesta utbildare ligger närmare 5,0. För Servicia är det viktigt att vi har nöjda kunder som får en bra utbildning och känner att de fått de kunskaper som krävs för att kunna hjälpa till att rädda liv. Servicia fortsätter sedan att göra stickprov samt deltager ibland själva för att säkerställa att kvalitén upprätthålls. En bra kurs ökar förutsättningen för att våra kunder fortsätter anlita oss och beställa repetitionsutbildningar.

 

Gemensamma kursplaner

Kurserna följer HLR Rådets rekommendationer och Servicia Medical tillhandahåller dessutom en kursplan, med vilka bitar som ska ingå i kursen. Detta för att få ett övergripande ramverk för hur kursen ska genomföras och säkerställa kvalitén i våra kurser oberoende av utbildare.

 

Rätt kunskap och etik

Hjartstartare Garanti

 

Vill man bli återförsäljare för Servicia Medical så träffas vi först, vanligtvis på vårt kontor i Täby, för en genomgång av upplägget samt utbildning på våra hjärtstartare och tillbehör. Det är viktigt för Servicia att säkerställa att återförsäljarna har en bra kunskapsbas kring hjärtstartarna, tillbehör samt HLR och första hjälpen. Det är också viktigt att återförsäljarna följer de etiska principer som företaget har om att marknadsföra produkterna på ett korrekt sätt. Om parterna önskar inleda ett samarbete så skrivs ett samarbetsavtal mellan parterna och därefter är återförsäljaren fri att starta sin verksamhet.

 

Servicia Medical

Kemistvägen 10 A
183 79 Täby
08-501 690 40
info@servicia.se

Finland

08-37 55 00

info@servicia.fi