Defibrillaattorin hankkiminen on elämää ja sen turvaamista varten tehtävä investointi.

 

Jos sinä, tai joku muu ympärilläsi, saa äkillisen sydämenpysähdyksen, ammattimainen elvytystoiminta tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti. Sydämenpysähdyksen saaneen potilaan mahdollisuus selviytyä laskee joka sekunti ilman hoitoa. 

LÄHETÄ TARJOUSPYYNTÖ

 

Reply - SAAT VASTAUKSEN NOPEASTI

Award - OSAAMISTA JA TIETOTAITOA JO VUODESTA 2006

Box - KOKONAISVALTAISET PAKETTIRATKAISUT

Miksi vertailu tehdään?

Kaikki defibrillaattorit on kehitetty samaa asiaa varten: pelastamaan henkiä. Myymme ja vuokraamme Lifepak-defibrillaattoreita niiden korkean laadun ja helppokäyttöisyyden vuoksi. Markkinoilla on kuitenkin myös muita merkkejä, jotka poikkeavat toisistaan ja Lifepak-defibillaattoreista. 

 

Avattu CR2 Elektroneilla

MITÄ verrataan?

Verrattaessa markkinoiden eri defibrillaattoreita toisiinsa kannattaa keskittyä itselle tärkeisiin toimintoihin ja tarkastella vertailussa näiden tekijöiden eroavaisuuskia defibrillaattori-merkkin ja -mallien välillä. 

Alla on tarkasteltu markkinoilla olevia defibrillaattoreita ja niiden välisiä eroja seuraavan kahdeksan tekijän kautta: 

 

 • Metronomi
 • Adaptiivinen metronomi
 • PPE-tuki
 • IP suojaluokka
 • Elektrodit (kestävyys ja hinta)
 • Paristot (kestävyys ja hinta)
 • Takuu
 • Hinta

Näiden tekijöiden lisäksi on hyvä tarkistaa, miten helppoa laitteiden ohjelmistot on päivittää aina, kun ERC (European Resuscitation Guidelines) julkaisee uudet elvytyssuosituksensa.

 

Vertailussa tarkasteltavat defibrillaattorit ovat Zoll AED ja Saver One, Laerdal HS1, Heartsine Samaritan PAD 500, Lifepak CR Plus ja Lifepak CR2. 

METRONOMI

Melkein kaikissa vertailun defibrillaattoreissa on sisäänrakennettu tahdistin eli metronomi. Ainoastaan Lifepka CR Plusasta ei löytynyt metronomia. Metronomi auttaa defibrillaattorin käyttäjää säilyttämään rintapaineluissa oikean tahdin, joka nykyisten ohjeistusten mukaan on 100 painelua minuutissa. 

 

Adaptiivinen metronomi

Kaikista vertailluista defibrillaattoreista vain Zoll AED Plus -laitteessa on adaptiivinen metronomi. Adaptiivinen metronomi tarkoittaa sitä, että defibrillaattori korjaa eli tihentää tai vähentää rintapainelujen tahtia ja nopeutta hengenpelastajan pitämän tahdin mukaiseksi. 

 

Elektrodit

Defibrillaattorin elektrodit kiinnitetään potilaan rintakehään. Iskupainiketta painettaessa sydämeen kohdistetaan sähköisku. Sähköiskun tarkoituksena on sydämen niin sanottu ravistelu, jotta se siirtyisi takaisin normaaliin rytmiinsä ja alkaisi sykkimään tavalliseen tapaan.

 

Elektrodien kestävyys vaihtelee eri defibrillaattorimallien välillä, mutta on selvää, että sydämen käynnistämiseen käytetyn defibrillaattorin elektrodit tulee vaihtaa välittömästi ennen uusiokäyttöä. Zoll AED Plus -laitteen elektrodien kestävyys on noin 5 vuotta, Lifepka CR2:n ja Heartsine Samaritan PAD 500:n 4 vuotta, Lifepak CR Plus:n ja Saver Onen 2,5 vuotta sekä Laerdal HS1:n 2 vuotta.

Lifepak CRPlus _open

CRPlus _1

Puhallus-paineluelvytystuki (PPE-TUKI)

Puhallus- ja paineluelvytystuella tarkoitetaan sitä, että defibrillaattori pystyy mittaamaan rintapainelun laatua. Vain Lifepak CR2:ssa sekä Zoll AED Plus ja Heartsine Samaritan PAD 500 -laitteissa on tämä toiminto, mutta Heartsine Samaritan PAD 500 ei mittaa rintapainelujen syvyyttä, kuten ZOLL AED Plus tai Lifepak CR2. Lifepak CR2 myös antaa ohjeita käsien sijoitteluun elvytyksen aikana. 

 

IP-luokka

Defibrillaattorin IP-luokka kertoo sen rakenteen tiiviydestä likaa ja pölyä vastaan ja siitä, miten vesitiivis se on. On tärkeää tietää defibrillaattorin IP-luokka, jotta laite voidaan sijoittaa oikeaan paikkaan. Pölyiseen varastoon sijoitettava defibrillaattori esimerkiksi vaatii suuremman IP-luokan kuin toimistoon sijoitettava. IP-luokka koostuu kahdesta numerosta, jotka siis viittaavat siihen, miten hyvin laitteen kotelo ja elektroniikka on suojattu ulkoisia rasituksia vastaan. 

 

Ensimmäinen numero viittaa tiiviyteen likaa vastaan. Toinen merkitsee tiiviyttä vettä vastaan. Mitä suurempi arvo, sitä parempi on tiiviys.

 

Lika:

Lifepak CR2 = 5
Lifepak CR Plus = tiiviyttä likaa vastaan ei ole testattu.
Heartsine Samaritan = 5
Zoll AED Plus = 5
Saver One = 5
Laerdal HS1 = 2

 

Vesi:

Lifepak CR2 = 5
Lifepak CR Plus = 4
Heartsine Samaritan = 6
Zoll AED Plus = 5
Saver One = 4
Laerdal HS1 = 1

paristot

Defibrillaattorissa, jota ei ole otettu käyttöön, on huomattavan pitkä akun valmiustila. Vertailussa olleista defibrillaattoireista Lifepak CR Plus -laitteessa on 2,5 vuoden valmiustila, Lifepak CR2:lla, Laerdal HS1:llä sekä Heartsine Samaritan PAD 500:lla se on 4 vuotta, Saver Onella ja Zoll AED Plus -laitteella 5 vuotta.

 

DEFIBRILLAATTORIN HINTA

Kun verrataa defibrillaattoreiden hintoja, on hyvä huomioida viisi tekijää:

 • laitteen hinta
 • elektrodien ja partistojen vaihtokustannukset seuraavan 10 vuoden aikana
 • käyttökoulutus ja hinta
 • säilytysratkaisu ja hinta
 • laitteen ohjelmistojen päivityskustannukset

TAKUU

Defibrillaattori on investointi, jonka tulee kestää aikaa. Sen vuoksi on tärkeää, että laitteella on piktä takuu. Vertailussa olevista defibrillaattoreista Laerdal HS1:llä sekä Lifepak-laitteilla on 8 vuoden takuu, Heartsine Samaritan PAD 500 ja Zoll AED Plus -laitteilla on 7 vuoden takuu sekä Saver Onella 6 vuoden takuu.

 

defibrillaattorin päivitys

Useimmissa defibrillaattoreissa noudatetaan Suomen Elvytysneuvoston ja ECR:n – European Council on Resuscitation – ohjeita puhallus-paineluelvytyspelastuksen suorittamisesta. Toisinaan nämä ohjeet muuttuvat, mikä tarkoittaa, että seuraamiseen ohjelmoidut defibrillaattorit tulee myös päivittää. Laitteissa Lifepak CR2, Lifepak CR Plus, Zoll AED Plus ja Saver One on päivityksen mahdollistava toiminto, kun taas laitteissa Laerdal HS1 ja Heartsine Samaritan PAD 500 ei sitä ole.

 

Red Arrow

PYYDÄ TARJOUS

osaaminen

Olemme toimintamme aloittamisesta lähtien varustaneet yli 1000 yritystä defibrillaattoreilla sekä kouluttaneet runsaat 6 000 henkilöä puhallus-paineluelvytykseen.

TURVALLISEMPI VALINTA

Vähintään 6 vuoden takuu ja vapaavalintainen tukisopimus defibrillaattoria vuokrattaessa. 

VALITSE SOPIVIN DEFIBRILLAATTORI

Täytä lomake tai soita: 08-37 55 00.

Osaavat asiakasneuvojamme auttavat sinua mielellään. 
OTA YHTEYTTÄ

Pyydä ilmaisen tarjouksen tai lähetä viestin.


LÄHETÄ TARJOUSPYYNTÖ